Vulnerability Management

Vulnerability Management er en proaktiv tilgang til sikring af netværkssikkerhed og består af identifikation, klassificering og afhjælpning af systemsårbarheder, især med hensyn til software og firmware.