SIEM

Security Information and Event Management (SIEM) er en tilgang til sikkerhedsstyring, der sigter mod at få et helhedsbillede af sikkerheden i firmaet. SIEM-systemet er baseret på princippet om, at relevante data om en virksomheds sikkerhed angriber forskellige steder, og det er meget lettere at genkende tendenser og mønstre, hvis man kan se på alle data ét centralt sted. SIEM kombinerer funktionerne Security Information Management (SIM) og Security Event Management (SEM) i et sikkerhedsstyringssystem.