Cloud Access Security Broker (CASB)

En Cloud Access Security Broker (CASB) er en software eller tjeneste, der er placeret mellem organisationens lokale infrastruktur og netværket hos en cloududbyder.