Identity Management

IAM er et centralt sikkerhedskoncept, der strukturer og håndhæver alle administrative aktiviteter, utilsigtet undgår aktive applikationskonti, reducerer antallet af mulige kilder til fejl i administrationen og genkender identitetstyveri. IAM er velegnet til placeringsuafhængig adgang for ansatte til virksomhedens ressourcer; nye funktioner såsom Privileged Access Management og Shared Password Management kan yderligere øge sikkerhedsniveauet.